Bălăușeri

Toate anunțurile

Anunț

Anunț în legătură cu proiectul „Canalizare menajeră în localitatea Chendu comuna Bălăușeri județul Mureș”. Pentru a viziona anunțul descărcați documentul de mai jos. Mai departe »

Anunț (licitație imobil)

Vânzare prin licitație: un apartament de 417 mp și 166 mp (sat. Senereuș). Licitația va avea loc în data de 16.06.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Com. Bălăușeri. Pentru mai multe informații, descărcați anunțul de mai jos. Mai departe »

Anunț

COMUNA BĂLĂUȘERI în calitate de titular anunță pubicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică pentru proiectul de plan, raportul de mediu elaborat pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL aferent comunei Bălăușeri la data de 26.07.2017 ora 16.00 cu participarea autorităților interesate de plan. Mai departe »

Anunț (finanțări nerambursabile)

1. COMUNA BĂLĂUŞERI, cu sediul in Bălăuşeri, telefon/fax 0265-763.772, cod fiscal 4322416, reprezentată prin SAGYEBO ISTVAN, funcţia Primar, adresă de mail: balauseri@cjmures.ro Anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul fiscal 2017 pentru ,,Programul de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din Comuna Balauseri pe anul 2017.” 2.… Mai departe »

Anunț

Inspector clasa I. grad asistent – asistent social Consilier clasa I. debutant – achiziții publice Referent clasa III. grad superior – casier Data până la care se pot depune dosarele: 02.05.2017. Pentru mai multe detalii descărcați documentul de mai jos. Mai departe »

Anunț (închiriere pășuni)

Primăria Comunei Bălăușeri organizează licitație pentru inchirierea pășunilor aflate în proprieatatea publică a Com. Bălăușeri in conformitate cu HCL nr.21 din 30.03.2017. Licitația va avea loc în data de 19.04.2017, ora 10:00, la Căminul Cultural din localitatea Bălăușeri Nr 270. Termenul limită de predare a documentelor este de 18.04.2017, ora… Mai departe »