Bălăușeri

Cariere

06.06.2018
Prin prezenta vă informăm cu privire la demararea procedurii de organizare şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie TEMPORAR VACANT (17 luni) din structura aparatului de specialitate al primarului – compartimentul Politia locală in zilele de 25-28 iunie 2018. Referent clasa III.- grad profesional asistent

17.11.2017
Primăria comunei Bălăușeri organizează examenul în vedrea promovării în grad profesional a 4 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălăușeri, jud. Mureș

21.04.2017
Comuna Bălăușeri organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de Inspector clasa I. grad asistent – asistent social, Consilier clasa I. debutant – achiziții publice și Referent clasa III. grad superior – casier. Data până la care se pot depune dosarele: 02.05.2017.

13.03.2017
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție: polițist local clasa I. grad profesional debutant, polițist local clasa III. grad profesional debutant

16.02.2017
Comuna Bălăușeri organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de Polițist local clasa I., Polițist local clasa III. și pentru ocuparea funcției publice de execuție de Insperctor clasa I. grad professional principal.

16.11.2016
Comuna Bălăușeri organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de Polițist local clasa I. și III grad profesional debutant.