Csíkfalva

Nálunk járt a ft. püspök

Május elején vidékünkön tartózkodott főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári katolikus segédpüspök.

Körútja során több településen tartottak bérmálást: május 7-én Jobbágytelkén és Hodoson 18, május 8-án Jobbágyfalván és Selyében, május 9-én Szentháromságon. Községünkben a jobbágyfalvi katolikus templomban került sor bérmálási szertartásra, amikor 15 fiatalt és 3 felnőttet részesített e szentségben az egyházi elöljáró. Őket arra biztatta, legyenek Istennek jó illatú és gyümölcsöt termő gyermekei. E jó gyümölcsök a szeretet, béke, öröm, jóság, szelídség, alázatosság, hűség, tisztaság, önmegtartoztatás, ezek a gyümölcsök széppé és növekedővé teszik életünket. A bérmélás során az érintettek megújítják a keresztségi fogadalmat, felidézik azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottak, és amit a szülők és keresztszülők is megvallottak: hogy ellentmondanak a Sátán csábításainak, hisznek Istenben, Krisztusban és a Szentlélekben, akivel a bérmálás által különlegesen is részesülnek, illetve megígérik, hogy a katolikus hitet hűségesen megtartják, családjukat, gyermekeiket katolikus szellemben nevelik, a közéletben Isten törvénye és az egyház tanításai szellemében dolgoznak.

A szertartáson készült fényképeket ITT tekintheti meg