Erdőszentgyörgy

Oktatás

Az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum a 2015-2016-os tanévben ünnepli a líceumi oktatás 60. évfordulóját, ami igencsak szép eredmény. Városunk központi, jogi személyiséggel rendelkező intézményéhez több alegység is kapcsolódik, hiszen négy szinten folyik a tanítás: óvodai, elemi, általános és középiskolai szinten. Alegységeink az óvoda/napközi, valamint a Bözödi György Általános Iskola – Bözödön. Az oktató/nevelő munka egyre civilizáltabb körülmények között zajlik, hiszen nagyon kevés kivétellel minden épületben központi fűtés és termopán nyílászárók biztosítják a kényelmet pedagógusok és diákok számára egyaránt. A bözödi nyílászárók cseréje, valamint a tornaterem modern fűtésrendszerének a beszerelése a városvezetés, helyi tanács prioritása. 2009-ben megszűnt a Rhédey-palota épületének iskolaépületként való használata, de cserébe egy modern, Új épülettel gazdagodott Intézményünk. A 2015-2016-os tanévben elég népes tanerő és diáksereg biztosítja intézményünk unalom- és unatkozás- mentes mindennapjait:

Alkalmazottak Létszám Címzetesek Szakképzett
helyettesítők
Szakképzetlen

helyettesítők

Nyugdíjas

tanárok

Óvónők 10 8 2
Tanítőnők 14 12 2
Tanárok 54 25 18 7 4
Kisegítő szem. 8
Személyzet 19 18 1
Összesen 105 63 23 7 4

Diáklétszámunk a 2015-2016-os tanévben:

Település Óvoda/napközi Elemi iskola Általános iskola Középiskola
Erdőszentgyörgy 140 222 166 312
Bözöd 13 35 21
Összesen 153 257 187 312

Intézményünk nyitott minden építő jellegű párbeszédre, ami oktató-nevelő munkánkat hatékonyabbá teheti, hiszen Iskolánk akkor töltheti be igazán rendeltetését, ha közösségünk igényeihez, elvárásaihoz igazodva közösségünket szolgálja.