Sângeorgiu de Pădure

Structura

 • Compartiment juridic, stare civila si asistenta sociala
 • Politia locala
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Serviciul economic
 • Compartimentul audit-intern
 • Cabinetul primarului (interior 102)
 • Serviciul urban si amenajari teritoriale si cadastru
 • Compartimentul mediu, cultura, sport, casa funerara si reletii cu presa si publicul
 • Serviciul comunitar de evidenta al persoanelor
 • Arhiva
 • Compartiment urbanism
 • Compartiment administrativ domeniului public si privat, spatii verzi, piata si gospodarie locala
 • Compartiment Fond funciar, paduri si arhiva
 • Compartiment Buget, contabilitate si resurse umane
 • Compartimentul centru de informare turistica