Vărgata

Toate anunțurile

Anunț pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat

Comuna Vărgata, nr. 34/A, județul Mureș în baza prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a postului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ORGANIZEAZĂ… Mai departe »