Vărgata

Toate anunțurile

Anunț pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat

Comuna Vărgata, nr. 34/A, județul Mureș în baza prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a postului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ORGANIZEAZĂ… Mai departe »

Sprijin pentru împăduriri

Se pot solicita finanțări de stat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”. Mai departe »

În atenția populației de etnie romă

Vă informăm că în clădirea Tribunalului Mureș s-a înființat un Centru de consultanță și consiliere juridică gratuită pentru populația de etnie romă și alte categorii sociale vulnerabile. În centru activitatea se desfășoară în perioada 13 februarie – 30 aprilie 2017, și oferă consiliere în domenii, ca: servicii de protecție socială, discriminare, căsătorii, divorț, dreptul de angajare, serviciile de bază asigurate de municipalități. Mai departe »

Publicație

Primăria Comunei Vărgata aduce la cunoștința celor interesați că în sediul instituției a fost afișat planul parcelar pentru tarlaua ”Parlag” din Valea. Mai departe »