Vărgata

Sprijin pentru împăduriri

Se pot solicita finanțări de stat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”.
Mai multe informații la adresa de internet www.apia.org.ro/ro/subnasura-m-8-i