Csíkfalva

Álláshirdetés két szakképzett munkás alkalmazására

Comuna Vărgata, nr. 34/A, județul Mureș în baza prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a postului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea a două posturi vacante de Muncitor calificat la Primăria Comunei Vărgata, pe perioadă nedeterminată
Condiții generale sunt prevăzute în art art.3 din Legea 284/2011
Condiții specifice:
Pentru a participa la concursul / examenul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat, candidații trebiue să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

a) Să fie o persoană cu condiție fizică bună
b) Cunoașterea limbii române și a limbii maghiare
c) Domiciliul stabil în comuna Vărgata
d) Abilități de comunicare
e) Să aibă studii de mecanic agricol sau mecanic auto
f) Să dețină carnet de conducere cat. B sau F sau conducător mașini agricole
g) Nu se solicită vechime

Condițiile de desfășurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele : 28.12.2017, ora 14, la secretariatul Primăriei Comunei Vărgata
Persoana de contact: Laszlo Ottilia Zsofia, Tel 0735563683
Concursul se va desfășura la sediul Comunei Vărgata, sat Vărgata, nr. 34/A, jud Mureș
Proba practică va avea loc în data de 9 ianuarie 2018, ora 10
Interviul va avea loc în data de 12 ianuarie 2018, ora 10
Rezultatele concursului vor fi publicate în data de 15 ianuarie 2017, ora 15.
Eventualele contestații se fac în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului,
Tematica se află afisat la sediul și pe site-ul Primăriei Comunei Vărgata.