Csíkfalva

Kakasdiakat tüntettek ki

kakasdiakIdén ismét ünnepelt magyarországi testvértelepülésünk, Kakasd, és az augusztus 20-iki ünnepségre csíkfalviakat is meghívtak. Községünket hét személy képviselte, akik természetesen részt vettek az ilyenkor szokásos és hagyományos kakasdi Kakasfőző versenyben.

Ugyanezen a napon testvértelepülésünk három lakosát ünnepélyes keretek között kitüntették, két személy Kakasd Község Díszpolgára, egy pedig Kakasd Községért címet vehetett át. Mindhárman kedves ismerőseink, akik nemcsak kakasdon fogadják szeretettel a nyárádmentieket, hanem ide is szívesen utaznak el.

A dévai (Erdély) születésű, 62 éves Sebestyén Brigitta (született Zsók) Kakasd Község Díszpolgára címet kapott. Ő 1991-től a helyi általános iskola tanítója, 2014-ben megkapta az Év Tanítója elismerő címet. A székely hagyományőrző munkában aktívan vesz részt már 25 éve, 1997-től kisebb megszakításokkal a Sebestyén Ádám Székely Társulat elnöki tisztségét is betölti. Számtalan pályázattal, a kapcsolatok kiépítésével, a társulat hazai és határokon túli fellépéseivel sok elismerést szerzett, a német gyermekjátékok, dalok, népszokások gyűjtésében és továbbadásában is maradandót alkotott. Kitűnő tehetségének köszönhetően öt nyelven beszél. A fesztiválok, cseretáborozások során tolmácsként is sokat fáradozik.

A szabadkai (Délvidék) születésű, jelenleg 73 éves Sebestyén Lajos Kakasd Község Díszpolgára címet kapott. Magas fokú szakmai munkájával segíti Kakasd épített környezetének kialakítását, a község pályázatainak előkészítésében, közbeszerzések lebonyolításában, a műszaki ellenőrzésben és a község fejlesztési terveiben aktívan közreműködik. Kakasd partnertelepüléseit támogatja és az események megörökítésével is maradandót alkot. A hagyományápolás és hagyományőrzés feladataiban szívesen vállal szervező feladatokat, a civil szervezeteket anyagilag támogatja. Kezdeményezésére olyan kakasdiak márványba írt emlékének a megörökítése valósult meg, akik példaértékűen dolgoztak.

Szakmai munkája elismerése képpen Kakasd Községért címmel díjazták a szekszárdi (Magyarország) születésű, 46 éves Varga Jánost. Ő 1991-től kapcsolódott be a néptánc tanításába, példaképe volt Sebestyén (Bada) Ferenc, a bukovinai táncok nagy egyénisége, és Sebestyén Ádám néprajzi gyűjtő. Egy életre szóló szakmai elhivatottságot szerzett az archív népzenei anyagok gyűjtésével és továbbadásával. Munkája során számos népzenész sajátította el a székely népcsoport kincseit. Varga János folyamatosan készít koreográfiákat a bukovinai, a német és a jellegzetes magyar táncokra. Nevéhez fűződik a kétévente megrendezésre kerülő kakasdi néptáncverseny. Elismerésre érdemes az Andrásfalvi Betlehemes évenkénti felújításában és előadásában végzett munkája. Varga János táncpedagógus a székely társulat hazai és a külföldi fesztiválokon való szereplésével olyan sikereket ért el, amelyek Kakasd hírnevét erősítik