Csíkfalva

Kulturális Napot tartottak Csíkfalván

A harmadik alkalommal megrendezett kulturális rendezvénysorozat idén csupán egynapos volt. Az iskolai sportteremben Balogh István polgármester köszöntötte az ünneplésre össze- és hazagyűlteket, majd a helyi iskolások mutattak be műsort szavalattal és zenével, énekkel. Kórusok találkozója is volt ez a nap, így a közönség a nyárádszeredai Bocskai István Dalkör, a marosvásárhelyi Cantuale énekegyüttes, a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat Csillagösvény női kórusa, valamint a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar műsorainak is tapsolhatott, de velük és a diákokkal együtt tanulhatta meg a Bekecs alatt Nyárád tere című dalt is.

Kitüntetések sora

Az önkormányzat idén is Pro Csíkfalva díjjal tüntetett ki két pedagógust, akik több évtizedes becsületes munkával érdemelték ki ezt: Dénes Terézia nyugalmazott tanárnő kémiára és fizikára tanította a diákjait, míg Székely-Benczédi Endre matematikára, emellett mindketten helytállásra és a szülőföld szeretetére nevelték tanítványaikat a kommunizmus legnehezebb éveiben is. Idén a közösségi munkát is díjazta a községvezetés, így Önzetlenül a közösségért díjat vehetett át a búzaházi Kilyén Gyula, a vadadi Kovács Károly és Tóth József, mindhárman volt községi tanácsosok. Post mortem kitüntetést ítéltek oda életpályájuk és közösségi munkájuk elismerése képpen további három elhunyt személynek, illetve azok özvegyeinek: a jobbágyfalvi id. Balogh Pál (1931-2014) közösségi vezető, szószóló, mesélő, községi tanácsos volt, a  a jobbágyfalvi Varga Ernő (1951-2014) és a nyárádszentmártoni Török Tibor (1947-2009) alpolgármesterek, köztiszteletnek örvendő közösségi személyiségek voltak. A közösségben ma végzett becsületes munkáját elismerendő az önkormányzat érdemoklevelet a is átnyújtott a községi önkéntes tűzoltó alakulatnak, a Millennium Sportegyesület labdarúgó és szektorlabda szakosztályának, a fiatal házasok műkedvelő kulturális csoportjának, a Caritas otthoni beteggondozó szolgálat munkatárásának, Kiss Margitnak, a Csíkfalvi Általános Iskola színjátszó, furulya-, néptánccsoportjának, sportcsapatának, valamint a jobbágyfalvi, szentmártoni, vadadi és búzaházi elemi iskoláinak és óvodáinak.

Bemutatták a község monográfiáját

Tizennégy éves álom vált valóra – vallotta be Balogh István polgármester annak kapcsán, hogy a hétvégén az olvasók, községbeliek kezébe adhatták a Bekecs alatt Nyárád tere – Csíkfalva község története címet viselő monográfiát. Az 512 oldalas kötet átfogó képet ad az öt település természetföldrajzi viszonyaira, néveredetére, település-, had-, oktatás-, egyház- és felekezettörténeti sajátosságaora, a népéletre, közművelődési és sportéletére, de a községben született és/vagy  elszármazott, vagy épp eme településeket lakhelyül választó közismert személyiségeket is megismerhetjük. A László Márton történész, levéltáros átal bemutatottt könyvet átfogó mai és archív képmelléklet gazdagítja.

A monográfia szerzője, Nemes Gyula elmondta: kezdetben lakóhelye és környéke történetét kutatta, de Csíkfalvához is erős szálak kötik, ezért vállalta el ezt a nem könnyű, de megtisztelő feladatot és írta meg a könyvanyagot, amelynek ősszeállításában sok helyi is segítségére volt adatokkal, képekkel.

Együtt ünnepeltek

A községi ünnepen résztvevőket ebéddel vendégelte meg az önkormányzat, majd a déutáni szabad program után a jobbágyfalvi kultúrotthonban folytatódott a kulturális műsor, ahol a csíkfalvi iskola Pendelyes néptánccsoportja mezőségi, a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes nyárád- és marosmenti, kalotaszegi táncokkal bűvölte el a közönséget.

A hétvégén a községben tartózkodott a magyarországi Kakasd testvértelepülés, valamint a felvidéki Deáki hivatalos küldöttsége is, együtt ünnepelve a helyi lakossággal.

Fotók: Gligor Róbert László

Az eseménysorozatról készült képekből ITT tekinthető meg egy válogatás.