Csíkfalva

Nemzeti ünnepünk 2021

Nem maradt el az emlékezés a nemzeti ünnepünkön

A világjárvány miatt tavaly elmaradt az ünneplés, idén azonban ha szerényebben is, de megtartottuk a magyar szabadságért harcolt ősökre való megemlékezéseket a községben.

Március 13-án, szombaton este Jobbágyfalván a helyi fiatalok egy csoportja mutatott be ünnepi zenés műsort forradalmi hőseinek tiszteletére, akik a szabadság szellemében életüket áldozták a hazáért. A műsor egy húsz évvel ezelőtt elkészített zenei anyagra épült, amelyet akkor bizonyos érdekek miatt nem lehetett bemutatni – mondta el Balogh Ottó, az előadás értelmi szerzője, akinek egy maroknyi lelkes fiatallal sikerült végre bemutatni ezt a zenei anyagot, amely Petőfi szabadságharcos költészetére épít, a megzenésített költemények modern zenei hangzása mellett pedig néptáncelemeket épít be, és ez a koreográfia alátámasztja a dalok mondanivalóját, érzésvilágát. Dicséretes a fiatalok kitartó, következetes munkája, és érdemes velük dolgozni, hiszen „amilyen a mi lelkünk, olyanná válik majd az ő lelkük is” – mondta el a kezdeményező.

Előadás után a helyi Szász Csaba hagyományőrző katonai gyűjtéséből láthattunk az 1848-49-es szabadságharc időszakából származó tárgyakat: Kossuth tiszteletére készült emlékpoharat, pénzérméket, huszárruha-gombokat, korabeli kardhüvelyt, Gábor Áron egyik ágyúgolyóját, de „szakállas” golyóbisokat és egyebeket is.

Vasárnap Vadadban folytatódott az ünnepi emlékezés, az unitárius istentiszteletet követően a templomfalon álló emléktábláknál helyeztük el koszorúkat, és tisztelgett a magyar királyi 9. honvéd huszárezred néhány tagja is. Jobbágyfalván a művelődési otthon előtti ökuménikus oltárnál helyeztük el az emlékezés koszorúit, majd az érdeklődők a Bekecs Néptáncszínház Reliktum című folklórelőadását tekinthették meg. Csíkfalván és Nyárádszentmártonban a világháborús hősök emlékműveinél zajlott hasonló tisztelgés, és mind a négy helyszínen iskolás gyerekek és fiatalok is bekapcsolódtak az ünnepi műsorba.

„Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemzetté pedig a közös haza, a szülőföld szeretetével válunk. Ebben rejlik a mi erőnk, nemzetünk ereje. És ebből fakad hazaszeretetünk. Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk és méltók leszünk 1848 örökségéhez. Ebben segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek” – hangoztatta ünnepi beszédében Balogh István polgármester.

Képtár.