Csíkfalva

Szent Márton napot ünnepeltek Nyárádszentmártonban

Vasárnap immár tizenkilencedik alkalommal ünnepelte névadó szentje ünnepét Nyárádszentmárton, ahol a vezetők úgy látják: meg kell hallgatni az emberek igényeit.

Az eseményen készült további képek ITT tekinthetők meg.

Megtelt vasárnap a nyárádszentmártoni unitáriusok ősi temploma. A szokásos ökuménikus istentiszteleten Kerekes József csíkfalvi református missziói lelkipásztor igehirdetésében azt a bibliai történetet mesélte el, amikor Elizeus próféta meggyógyította Noámánt, tovább felidézte Szent Márton legendáját, aki köpenyét kettévágta és a koldusra terítette, majd álomlátása után lemondott a katonai pályáról, a karrierről és a népakarat nyomán vállalta a püspöki munkát. Azt kell ma észrevennünk, hogy a legkisebb, elesett emberekben, a koldusokban is olyan érték rejtőzik, amely többet ér minden gazdagságnál és tudásnál: hogyan őrizhetjük meg életünket. Az emberek feladata kicsi, de fontos: adni egymásnak egy darab kenyeret, kezet fogni egymással, rámosolyogni egymásra – figyelmeztette a lelkész a templom népét. Kiss Sándor Lóránd helyi unitárius lelkész szerint ez a vasárnap másabb, több, rendkívülibb a többi őszi vasárnapnál, mert a szép közösség és a testvériség varázsolja azzá. Ennek a napnak két üzenete van. Egyik, hogy a magány üresség, amelyet az összetartozás csodájával lehet átlépni, ezért igyekeznünk kell egymás felé: a szeretet megéléséhez emberekre van szükség. A második: ezt a lépést Jézussal kell megtenni, Ő akkor van közöttünk, ha tanításai szellemében éljük meg a közösséget. És Szent Márton vasárnapja kiváló alkalom arra, hogy a közös ima és zsoltáréneklés után felekezti hovátartozás nélkül egyszerűen csak jól érezzük magunkat egymás társaságában.

Márton napi vigalom

Valóban megtettek mindent a szentmártoniak, hogy az itthoniak és a vendégek jól érezzék magukat ezen a napon. Az unitárius ház udvarán kaláccsal, zsíros kenyérrel és lilahagymával rakták meg az asztalokat, de ilyenkor az újbor is előkerül már, s a zimankós időre való tekintettel teát és pálinkát is kínáltak a falnivaló mellé. Csakhamar előkerültek a muzsikusok is, a községbeli fiatalok pedig táncműsorral örvendeztették meg a közönséget, s a nótakedvelők sem unatkozhattak. Hatszáz sorsjegy is gazdára lelt, hisz ezúttal is sok mindent lehetett nyerni: libazsírt, frissen sült házi kenyeret, kalácsot, sütőtököt, bort, libákkal ékesített poharakat és gyertyatartót, a gyerekeknek kifestős füzet és színes ceruza is jutott, és természetesen nem maradt el a megszokott fődíj, egy valódi liba, amelyet ezúttal a csíkfalvi ifj. Fazakas Árpád nyert meg és amelyet csak akkor vihetett haza, ha sikerül elkapnia a gágogó jószágot a papi kertben.

Ima, jókedv, szórakozás

Kiss Sándor lelkész úgy gondolja, hogy az ünnepség elsődleges célja a találkozás, hogy az embereket kizökkentsék a mindennapi lótás-futásból, hogy szembe nézzenek, meghallgassák egymást, de ilyenkor verődnek össze a jóhangú énekesek is – pedig sajnos egyre kevesebb alkalmat teremtenek az emberek az ilyensmire. Másodsorban le szeretnék bontani az emberek között a világ által épített korlátokat, hogy érezzék: együtt élnek itt, közös a sorsuk és a jövőjük, és ezt a jövőt együtt kell megálmodni. Bár ő csak folytatja a hagyományt a faluban, úgy véli, van igény a Szent Márton napi ünnepre, ezt bizonyítja a megtelt templom is, de kell a szórakozás is, és csak rajtunk múlik, hogy meghallgassuk és teljesítsük az emberek ezirányú igényeit – mondta Kiss.

A helyi Kovács Ferenc is úgy véli, az emberek várják évente ezt az alkalmat, tudják, hogy ilyenkor ima, jókedv és szórakozás van, mindenki jól érzi magát. Nagy Mária Terézia elmondta: a tizenkilenc alkalom egyikéről sem hiányzott, két éve ludat is nyert. Minden évben részt vesznek a falu névadó ünnepségén, ahol változatos porgram vár mindenkit, aki megjelenik.

Jobbágyfalván is mulattak

A községbeli fiatalok szombaton Jobbágyfalván rendezték meg a (házas)párok őszzáró szüreti bálját, ahol a Szentmártonban is bemutatott táncot első ízben láthatta a közönség. A jó hangulat mellett nyerni is lehetett: nemcsak értékes, húskészítményekkel megrakott kosarakat, hanem a népviseletben megjelenők között egy wellnesz-hétvégét is kisorsoltak a szovátai Szeifert Hotel felajánlásából – a szerencse egy szentmártoni párnak kedvezett.