Csíkfalva

Kakasd

A török hódítások idején Kakasd elnéptelenedett. 1720-ban viszont a betelepüléseknek köszönhetően az öt magyar család mellett már kilenc német család is élt itt, az 1718 és 1726 között történt betelepítések során pedig több mint 100 német családdal bővült Kakasd lakossága.
1935-ben Belac és Kakasd települések egyesülésével jött létre a mai Kakasd község. A második világháború után a német ajkú lakosság jelentős részét kitelepítésre ítélték. 1945 áprilisában jelentek meg a bukovinai székelyek első menekültjei. Az 1764-es mádéfalvi véres éjszaka óta bujdokoló-menekülő székely családoknak itt ígértek új otthont. A székely telepesek közé 1947 őszén és 1948 tavaszán felvidéki magyarokat is költöztettek.
A régi művelődési ház lebontása után 1987-ben indult meg a híres építész, Makovecz Imre által tervezett faluház építése a lakosság példamutató összefogásával, társadalmi munkájával. A Faluház ünnepélyes átadására 1994-ben került sor, azóta számos rendezvény méltó helyszíne (bálok, lakodalmak, művészeti kiállítások, konferenciák, kulturális műsorok). A faluházzal megálmodott gondolat az itt élő lakosság együttélésének, összefonódásának állít emléket, amelyet még kifejez az első és második világháború hőseinek és áldozatainak állított emlékmű, valamint a ,,Zusammenleben,, (együttélés) szoborkompozíció.
Kakasd község 2009-ben partnerkapcsolati szerződést kötött a németországi Radibor, majd 2011-ben a szlovákiai Deáki településekkel, míg az erdélyi Csíkfalvával 2013. október 12-én.
További információk: www.kakasd.hu