Csíkfalva

Polgármesteri Hírlevél

A Hírlevél a polgármester időszakos kiadványa.

Felelős kiadó: Balogh István

Megjelenik: lehetőség szerint havonta

Terjedelem: 4 oldal

Példányszám: 650

Terjesztés: ingyenes

A kiadvány korábbi számai letölthetők az alábbiakban: