Nyárádremete

A mikházi templom és kolostor

A mikházi templom és kolostor a csíksomlyói után az Erdélyi Ferences Rendtartomány második legnagyobb konventje: a templom a 17. századi erdélyi későreneszánsz építészet egyik legjelentősebb emléke . Könyvtára több mint 4000 kötetet számlált, több kéziratos könyvvel és ősnyomtatvánnyal. A könyvtár részére nem kedvező idők, évek elől a könyvanyag egy részét a szerzetesek menekítették el, más részét 1952-ben a Marosvásárhelyi Teleki Tékába szállították. Határában egykor római castrum állt, melyet a mai napig Várnak hívnak. 1309-ben már temploma volt a falunak. Boszniából jött ferencesek 1635-ben telepedtek meg a faluban. 1636-ban felépítették első kolostorukat egy kápolnával. Az épületek hamarosan romlásnak indultak, a szerzeteseket pedig 1666-ban elűzték. Ekkor Kájoni János házfőnök új kolostort építetett, a kápolnát pedig bővítette. Az építkezést 1678-ban fejezték be. Könyvtára mintegy 4000 kötetet számlált. A kolostor volt a marosvásárhelyi katolikus gimnázium őse. Ferences temploma 1692-ben épült, 1912-ben átépítették. Kriptájában nemes családok tagjai nyugszanak. A templomot nagy kegyelet övezte, hamarosan búcsújáróhely lett. 1719-ben, pestisben a lakosság több mint fele elpusztult. Római katolikus kápolnája 1728-ban épült, a falutól keletre a temetőkertben áll.

A Mike családnak várkastélya volt itt, melynek anyagát a kápolna építéséhez használták fel.