Nyárádremete

Egyház

A Felső-Nyárádmente sokáig sűrű, szinte áthatolhatatlan erdőségek, a havasok és remeték hazája volt, ahová nagyon nehezen lehetett eljutni. Ezért a reformáció itt már nem tudott teret hódítani, az itteni közösségek megmaradtak a katolikus hiten, amiért ezt a vidéket ma is Szentföldnek nevezik. A vidék megfelelő volt a barátok, remeték számára, hogy a világtól elvonulva imádkozzanak.

A községnek 5 katolikus és 1 református temploma van.

Felekezeti megoszlás a 2011-es népszámlálás adatai alapján: a községben 3151 római katolikus, 198 református, 135 ortodox és 313 más felekezetű él.