Nyárádremete

Gazdaság

A Felső-Nyárádmente elsősorban az állattenyésztés és fakitermelés területe, kevés a szántóterület, viszont nagyobb hangsúlyt helyeznek az állattartásra (szarvasmarha, juh, sertés). A jövedelem egyik fontos része erdőgazdálkodásból és fafeldolgozásból származik ugyanakkor a lakosság egy része valamilyen formában – főfoglalkozásban vagy kiegészítő jövedelemszerzés céljából – a mezőgazdaságban tevékenykedik.

Manapság a festői táj, a nyárádmentiek “szent hegye” a Bekecs által árasztott tisztaság és fennség, valamint a megszaporodott vendéglátói szolgáltatók és az évről évre megrendezett, immár hagyománnyá váló kulturális programok a turizmus határozott fejlődését eredményezik.

A községben működik egy gyógynövény-feldolgozó üzem, több fafeldolgozó és egy pékség. A kereskedelem terén a kis üzletek (vegyeskereskedések, élelmiszerüzletek, több szaküzlet), vendéglők állnak a lakosság rendelkezésére.

A Nyárádremete községben működő cégek névjegyzéke alább letölthető.