Nyárádremete

Ezredévi emlékmű

A faluközpontjában, az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban, Magyarország ezeréves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Millenniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy „1100 éve itt vagyunk” feliratú márványtábla.