Nyárádremete

A madárinfluenza járványkitörésének megelőzésére tett intézkedések

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elrendelte az országos szintű felügyeleti intézkedések fokozását az újabb járványkitörések elkerülése érdekében arra az esetre, ha a vadon élő madarak madárinfluenza előfordulásának gyanúja vagy hivatalos beigazolódása felmerül.

Háztartásban élő baromfitenyésztők esetében az ANSVSA a következő intézkedéseket javasolja:

  • a kacsák és libák elválasztása a háztartáson belüli egyéb házimadaraktól;
  • a házimadarak szabad levegőn való tenyésztésének mellőzése, ezeket külön erre a célra kialakított helyeken kötelezően zárva kell tartani; ahol ez nem lehetséges, a madarak etetését és itatását fedett területen kell végezni, ahová a vadon élő madarak nem férhetnek hozzá;
  • tilos a házimadarak vadon élő madarak számára hozzáférhető felszíni víztározókból vízzel való itatása;
  • a házimadarak területére csak a gazdaság tulajdonosa lépjen be, idegeneknek tilos a belépés;
  • más emlősfajokkal, beleértve a rágcsálókat és más háziállatokat, való érintkezés megakadályozása;
  • kiegészítő intézkedések alkalmazása az esetleges fertőzés bejuttatásának/terjedésének megakadályozására más lábbeli használatával a házimadarak tartózkodási helyén vagy a lábbeli fertőtlenítésére kialakított speciális hely/lábtörlő kialakítása;
  • a vadon élő madarak, különösen a vízimadarak, valamint a házi baromfi és más madarak, különösen a kacsák és a libák közötti közvetlen vagy közvetett érintkezés megakadályozása. Így a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell minden baromfinak és fogságban tartott vad madárnak a tavakhoz, folyókhoz és bármely más mesterséges vagy természetes vizes kialakítású helyekhez való hozzáférését;
  • bármely fajhoz tartozó madár vagy emlős a  saját udvarán előforduló megbetegedésének vagy elhullásának minden esetét haladéktalanul értesíteni kell a körzeti állatorvosnak;
  • minden közterületen felfedezett baromfi és emlős tetemről haladéktalanul értesíteni kell a körzeti állatorvost vagy az Egészségügyi Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságot.

A romániai járványügyi helyzetet a madárinfluenzával összefüggésben az Országos Állat-egészségügyi Hatóság, valamint helyi szinten az élelmiszer-biztonsági és az ennek alárendelt szervek folyamatosan figyelemmel kísérik.