A PROJEKTRŐL

Projekt címe: NEET II. – fiatalok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése – “SRPM – A jövő fiataljai!”

Prioritási tengely: A NEET-fiatalok helyzetének javítása.

Projekt azonosító szám: POCU / 909/2/4/148643.

Megvalósítási időszak: 2021.09.07 – 2023.09.06

A projekt összértéke: 19 424 188,92 RON

Beruházási prioritás: A fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja (ESZA), különösen azoké, akik nem rendelkeznek állássa, nincs iskolai végzettségük vagy szakmai képzésu , beleértve a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett fiatalokat és a marginalizált közösségekből származó fiatalokat.

Specifikus célkitűzés 2.1: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált, támogatható régiókban lakóhellyel rendelkező, 16–29 év közötti fiatal munkanélküli NEET-fiatalok foglalkoztatásának növelése.

Specifikus célkitűzés 2.2: A készségek szintjének javítása, többek között az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott, támogatható régiókban lakó, 16–29 éves, munkanélküli fiatal NEET-fiatalok nem formális és informális módon megszerzett készségek felmérésével és tanúsításával.

Támogatható fejlesztési régiók: ÉSZAK-KELET (Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava és Vaslui); ÉSZAKNYUGAT (Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozsvár, Máramaros, Szatmár és Szilágy); NYUGAT (Arad, Krassó-Szörény, Hunyad és Temes) és KÖZÉP (Alba, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Nagyszeben)