Nyárádremete

Felhívás a földalapú támogatást igénylő gazdák figyelmébe

Felhívjuk a nyárádremetei község gazdáinak a figyelmét, hogy a 2013-as évi földalapú támogatás leadásakor minden gazda kapott egy nyomtatványt, amire a kaszálás időpontját illetve a legelőkön végzett munkálatok és legeltetés időpontját kell beírni.

A fent említett nyomtatványt kitöltve le kell adni a Polgármesteri Hivatal földügyi osztályán, hogy továbítani tudjuk az A.P.I.A.-hoz.

Határidő: 2013. szeptember 27., péntek

Figyelem – a fent emlitett határidő be nem tartása a támogatás elvesztésével jár.