Nyárádremete

Felhívás szarvasmarha tartó gazdák figyelmébe

Felhívjuk a szarvasmarha tartó gazdák figyelmét, hogy akinek 2013. január 31-én minimum 3 darab 16 hónapot betöltött szarvasmarha, illetve 7 hónapot betöltött növendék szerepelt az állatorvosi nyilvántartásban (rne), az állami támogatásban részesülhet.

Először el kell menni a helyi állatorvoshoz egy igazolás végett, és 2 nap után lehet az A.P.I.A-nál jelentkezni a következő iratokkal:

  • személyazonossági igazolvány másolat
  • a 31.01.2013-ban létező állatok útlevelének (paşaport) másolata
  • eladást vagy levágást igazoló irat (formular de miscare) ha az állat már nincs nyilvántartva
  • bankszámla másolat
  • 1 db sínes doszár
  • szükséges a tejkvóta
  • igazolás egy országos képviselettel rendelkező szarvasmarha egyesülettől.

Azon tejtermelő gazdák, akik a 2012-2013-as tejkvóta évben legkevesebb 3 tonna tejet értékesítettek, azok a tejre is igényelhetnek támogatást.

A fent leírtak érvényesek a húsmarhát tartó gazdákra is.

A kéréseket személyesen kell leadni az A.P.I.A. székhelyén, Marosvásárhelyen.

Leadási határidő: 2013. október 28.