Nyárádremete

Lakossági értesítő !

Felszólítjuk községünk lakosait, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést a tűzesetek okainak kiküszöbölésére.

A tűzesetek lehetséges okai:
a tarlók, legelők, kaszálók és száraz növényi maradványok égetés útján való tisztítása;
a felügyelet nélkül hagyott nyílt tüzek, főleg éjszakai, illetve szeles időben;
a gyerekek tűzzel való játéka;
a véletlenszerűen eldobott égő gyufa, égő cigarettavég;
A TARLÓK, SZÁRAZFÜVEK, NÖVÉNYI MARADVÁNYOK ÉGETÉSE SZIGORÚAN CSAK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL, A TŰZVESZÉLYES-MUNKA VÉGZÉSÉRE FELJOGOSíTÓ ENGEDÉLY BESZERZÉSE ÉS AZ ÖNKÉNTES KATASZTRÓFAVÉDELMI SZOLGÁLAT ELŐZETES ÉRTESíTÉSE UTÁN TÖRTÉNHET!
Ezen előírás be nem tartását, az 537/06.06.2007-es számú kormányhatározat értelmében 2500 lejtől 5000 lejig terjedő pénzbírsággal büntetik!