Vărgata

Comisii de specialitate

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, activităţi economico-financiare, buget–finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism:

 • Kilyén Csaba președinte
 • László László secretar
 • Katona Csaba-Péter membru
 • Márton Zoltán membru
 • Molnár Endre membru

Comisia pentru agricultură, servicii şi comerţ, protecţia mediuluişi turism,
gospodărirea apelor, salubritate,gospodărire comunală şi servicii locale, protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi calamităţilor:

 • Varga Ervin președinte
 • Márton Zoltán secretar
 • Nagy Csaba membru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii tineret şi sport; activităţi social-culturale, culte; muncă şi protecţie socială; protecţia consumatorilor, ordine publică; activităţi sportive şi de agrement; relaţii cu cultele şi cu ONG- urile de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate:

 • Molnár Endre președinte
 • Balogh Blanka Elizabeta secretar
 • Isztoica Mihály membru