Vărgata

Informații generale

Caracteristici geografice

Comuna Vărgata este situată în subdiviziunea geografică numită Depresiunile Nirajului, pe cursul superior al râului Nirajul Mare, la 25 km distanţă de Tg. Mureş, la 30 km de Sovata şi 5 km de Miercurea Nirajului.

Componente administrative

Comuna se compune din cinci localităţi:

  • Vărgata, centru de comună
  • Valea
  • Mitreşti
  • Vadu
  • Grâuşorul.

Primele trei localităţi se află de-alungul DJ 135A, iar în Vadu ajungem pe DC 22 (2 km de la DJ), la Grâuşorul pe DC 27 (4 km de la DJ).

Populaţie

Comuna are 2012 locuitori, în majoritate maghiari (78%), dar trăiesc aici şi romi (21%) şi români (1%).

Populaţia satelor:

  • Vărgata: 470
  • Valea: 684
  • Mitreşti: 355
  • Vadu: 280
  • Grâuşorul: 223 de locuitori.

Scurt istoric

După mărturisirile arheologice pe aceste meleaguri au trăit oameni chiar în antichitate. În apropiere, la Moşuni (3 km) s-au descoperit ceramici dacice, iar la Călugăreni (6 km) se afla un castru roman. Un drum roman (numit şi Drumul lui Traian) a străbătut comuna de azi.

Prima localitate din comuna de azi este Mitreşti, care în 1332 este menţionată sub numele de Sancto Martino. Valea este menţionată în 1470, Vărgata, Vadu şi Grâuşorul apar în documente în 1567.

Aceste localităţi erau populate la început de secuii libertini, dar cu apariţia categoriilor sociale încă din secolul al 16-lea iobagii şi jelerii vor deţine majoritatea, deşi loturile se află în mâinile nobililor mici şi mijlocii. După revoluţia din 1848 păturile sociale sunt desfiinţate, iar populaţia trece printr-o transformare radicală socio-culturală şi economică.