Vărgata

Ședința ordinară a Consiliului Local

Ordinea de zi a ședinței ordinare de pe 5 aprilie 2013 este:

  1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
    ordinară de lucru a Consiliului Local Vărgata din data de 27 februarie 2013
  2. Supunerea spre aprobare a locațiilor activităților economice din comuna Vărgata
  3. Semnarea acordului de colaborare între Consiliu Local și Asociația Vărgata pentru Viitor
  4. Aprobarea bugetului Consiliului Local pentru anul 2013
  5. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de gestionare a deșeurilor din județul Mureș
  6. Diferite