Vărgata

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare

Primarul Com. Vărgata propune spre aprobare Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.

Proiectul de hotărâre se comunică comisiei de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul autorităţii publice locale cât şi pe pagina de internet al comunei Vărgata, respectiv în presa locală.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

Regulamentul poate fi consultat aici.